นโยบายความเป็นส่วนตัว
คำแนะนำ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านที่ได้ให้ไว้กับทางบริษัท ไอ. เอ. พี จำกัด (ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า "AROI DEE Delivery") เมื่อท่านใช้บริการกับ AROI DEE Delivery รวมถึงการใช้งานผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ (ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า "เว็บไซต์") โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและทำความเข้าใจก่อนการใช้บริการ ท่านตกลงและอนุญาตให้ทาง AROI DEE Delivery รวบรวม ใช้และโอนข้อมูลของท่านตามที่ได้กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์


AROI DEE Delivery รวบรวมข้อมูลอะไรของท่านบ้าง?

AROI DEE Delivery จะทำการรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าหรือใช้บริการกับทาง AROI DEE Delivery หรือใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ นอกจากนี้ AROI DEE Delivery จะรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อท่านทำแบบสอบถามใดๆ ก็ตามเสร็จแล้ว และเมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลการใช้งานจะถูกรวบรวมไว้ใน คุ้กกี้ (ดังรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่าง) AROI DEE Delivery จะทำการรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้และ/หรือสถานที่ตั้ง (ซึ่งประกอบด้วยชื่อ อีเมล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ตำแหน่งสถานที่ตั้งแบบเรียลไทม์ฯลฯ) เมื่อท่านอนุญาตเท่านั้น AROI DEE Delivery จะทำการรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเพื่อดำเนินการใช้งานตามที่เสนอผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงให้ข้อเสนอและข้ อมูลเกี่ยวกับ AROI DEE Delivery และบริการต่างๆ ที่ท่านอาจสนใจ AROI DEE Delivery จะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านการสั่งอาหารออนไลน์ การแข่งขันชิงรางวัล การลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทาง AROI DEE Delivery การเปิดบัญชีผู้ใช้งานการส่งข้อความผ่านทาง 'ติดต่อเรา' หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ของทางเว็บไซต์ หรือผ่านทางโฆษณา การทำแบบสอบถามและการตลาดทางตรง AROI DEE Delivery จะไม่เก็บข้อมูลสำคัญของท่าน


คุ้กกี้

ข้อมูลบางอย่างที่ทางเว็บไซต์ได้เก็บรวบรวมไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานได้แต่จะติดตามการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่านเพื่อทาง AROI DEE Delivery จะได้ทราบลักษณะการใช้งานของลูกค้า และเพื่อเป็นการปรับปรุงการสั่งอาหารออนไลน์ AROI DEE Delivery จะนําข้อมูลเหล่านี้โดยใช้คุ้กกี้ คุ้กกี้เป็นไฟล์ข้อมูลเล็กๆ ที่ส่งผ่านทางอุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจดจำและพิสูจน์อุปกรณ์การใช้งานของท่าน และอนุญาตให้อุปกรณ์ของท่านจำข้อมูลจากทางเว็บไซต์ของเราสำหรับการใช้งานในครั้งต่อไป คุ้กกี้ไม่ได้เก็บข้อมูลใดๆ ที่พิสูจน์ตัวตนของท่านและ AROI DEE Delivery ไม่ได้ใช้ คุ้กกี้เพื่อทำการเก็บข้อมูลดังกล่าว แต่ AROI DEE Delivery จะเก็บข้ อมูลส่วนตัวของท่านเมื่อท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวกับทาง AROI DEE Delivery เท่านั้น AROI DEE Delivery จะเก็บข้อมูลทางเทคนิคจากโทรศัพท์มือถือของท่าน หรือการใช้งานเว็บไซต์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ยกตัวอยางเช่น ข้อมูลสถานที่ตั้ง คุณลักษณะเฉพาะ ประสิทธิภาพการใช้งานโทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการทางเครือข่าย/ระบบปฏิบัติการ รวมถึงชนิดของอุปกรณ์และการเชื่อมต่อไอพีแอดเดรส วิธีการชำระเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ปฏิสัมพันธ์กับการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น NFC Tags, QR Codes และโมบายคูปอง โทรศัพท์มือถือของท่านและ/หรือเว็บบราวเซอร์ของท่านต้องอนุญาตให้ท่านปฏิเสธการใช้งานคุ้กกี้ได้ถ้าท่านต้องการ โดยทำการเปลี่ยนการตั้งค่า หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุ้กกี้รวมถึงวิธีตั้งค่าการใช้งานการจัดการและการลบคุ้กกี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.allaboutcookies.org


การเก็บข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล

AROI DEE Delivery จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยที่สุดและป้องกันไม่ให้มีการนําข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้ในทางที่ผิด การก้าวก่ายความเป็นส่วนตัว การทำข้อมูลสูญหาย การนําข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน AROI DEE Delivery จะทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านที่มีทั้งหมดหากท่านไม่ประสงค์ที่จะใช้งานแล้ว ภายใต้ข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เมื่อท่านตั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้บริการของทางเว็บไซต์ ท่านต้องเก็บรหัสผ่านดังกล่าวไว้เป็นความลับ ไม่ควรบอกรหัสดังกล่าวกับผู้อื่น ด้วยลักษณะการใช้งานอินเตอร์เน็ท AROI DEE Delivery ไม่สามารถรับรองความปลอดภัย ขณะที่ท่านได้ทำการส่งผ่านข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับเราและท่านยอมรับว่าท่านได้ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับเรา โดยยอมรับเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีหากท่านทราบว่ามีการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต


การใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่รวบรวมโดย AROI DEE Delivery

ท่านยินยอมให้ AROI DEE Delivery ทำการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในการดำเนินการและส่งของรวมถึงบริการอื่นๆ ที่ท่านได้สั่งไว้กับทางเว็บไซต์ท่านยินยอมให้ AROI DEE Delivery เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน ประกอบไปด้วยชื่อ อีเมล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ กับผู้ส่งของพนักงาน AROI DEE Delivery หรือบุคคลภายนอกที่ให้บริการส่งของกับ AROI DEE Delivery ท่านยินยอมให้ AROI DEE Delivery ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ใน การโฆษณาหรือการตลาดทางตรงเพื่อแจ้งรายละเอียดของทางเว็บไซต์รวมถึงสินค้าและการบริการของ AROI DEE Delivery หรือเรื่องอื่นๆที่ท่านอาจสนใจ AROI DEE Delivery อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน และท่านยินยอมให้ AROI DEE Delivery เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลดังต่อไปนี้

- องค์กรณ์อื่นๆ ภายในกลุ่มบริษัท AROI DEE Delivery และ

- บุคคลภายนอกที่ได้รับการว่าจ้างโดย AROI DEE Delivery หรือสมาชิกท่านอื่นในกลุ่มบริษัท AROI DEE Delivery

ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน AROI DEE Delivery หรือทำการส่งสินค้าและให้บริการแทน AROI DEE Delivery อาทิ ขั้นตอนการชำระเงิน การส่งอีเมล การทวงหนี้ การทำแบบสอบถาม ข้อมูลทางสถิติการตลาด และการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม หากท่านไม่ต้องการรับข่าวสารจาก AROI DEE Delivery หรือไม่ต้องการให้ AROI DEE Delivery เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลภายนอก กรุณาแจ้งให้เราทราบได้ที่ contact@aroi-dee.com หรือทำตามขั้นตอนเมื่อท่านได้รับข่าวสารจาก AROI DEE Delivery ในอีเมลของท่าน AROI DEE Delivery จะดำเนินการตามคำขอของท่านโดยเร็วที่สุดหลังจากที่ได้รับแจ้ง โปรดทราบว่าการใช้บุคคลภายนอกดำ เนินการยกเลิกการใช้บริการ นั่นหมายถึงว่า AROI DEE Delivery จะไม่สามารถให้บริการท่านได้อีกต่อไป AROI DEE Delivery ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านหากมีเหตุจำเป็นในทางกฎหมาย หรือเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์และทรัพย์สินของ AROI DEE Delivery หรือบุคคลภายนอก หรือเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้อื่น ในกรณีที่มีการขายกิจการ หรือการควบบริษัท เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง


การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว

AROI DEE Delivery จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และอัพเดทอยู่เสมอ และไม่ทำการบิดเบือนข้อมูลใดๆ กรุณาแจ้งให้เราทราบ หากท่านต้องการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้ให้ไว้กับ AROI DEE Delivery ทางเราจะรีบดำเนินการตามคำขอของท่านโดยเร็วที่สุดหลังจากที่ได้รับแจ้งและหากท่านต้ องการสำเนาเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เราทราบผ่านทางอีเมล contact@aroi-dee.com AROI DEE Delivery ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามคำขอของท่าน เพื่อเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อัพเดท หรือทำการลบข้อมูลส่วนตัวของท่าน ทางเราจะรีบดำเนินการตามคำขอของท่านโดยเร็วที่สุดหลังจากที่ได้รับแจ้งการลบบัญชีผู้ใช้งาน ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ให้ไว้กับทางเราจะถูกลบทิ้งไปโดยอัตโนมัติ หากท่านมีความประสงค์ให้ AROI DEE Delivery ทำการลบข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วย กรุณาทำตามขั้นตอนที่ให้ไว้ข้างต้น โปรดทราบว่า การลบขอมูลส่วนตัวออกจากระบบของเรา นั่นหมายถึงว่าท่านยกเลิกการใช้บริการจากทางเราทั้งหมด ทางเราไม่อาจดำเนินการตามคำขอของท่าน หากมีข้อกำหนดทางกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว (ถ้ามี) เราจะให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนทำการส่งสำเนาข้อมูลส่วนตัวให้กับท่าน


การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

AROI DEE Delivery ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยทั้งหมดหรือบางส่วน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือผ่านทางอีเมลตามที่เห็นสมควร


เว็บไซต์

เว็บไซต์ของเราอาจเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ แต่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้ได้กับทางเว็บไซต์ของเราเท่านั้น ดังนั้นท่านต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ที่ท่านกำลังใช้งานด้วย


การติดต่อ

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและคำขอใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วน ตัวของท่าน สามารถส่งคำขอของท่านมาได้ที่ contact@aroi-dee.com ทางเรายินดีให้บริการ